Teksten over “de goede strijd” uit de brieven van Paulus

1 Timoteüs 1: 18-19
Timoteüs, mijn kind, ik vertrouw je deze opdracht toe op grond van de profetische woorden die destijds over jou zijn uitgesproken. Laten die je tot steun zijn in de goede strijd die je, toegerust met geloof en een zuiver geweten, moet voeren. Doordat sommigen hun geweten hebben verloochend, heeft hun geloof schipbreuk geleden.

1 Timoteüs 6: 11-12
Maar jij, een dienaar van God, moet je hier verre van houden. Streef naar rechtvaardigheid, vroomheid, geloof, liefde, volharding en zachtmoedigheid. Strijd de goede strijd van het geloof, win het eeuwige leven waartoe je geroepen bent en waarvan je in aanwezigheid van velen zo’n krachtig getuigenis hebt afgelegd.

2 Timoteüs 4: 7
Maar ik heb de goede strijd gestreden, de wedloop volbracht, het geloof behouden.

Beloften van God

God belooft ons een goede toekomst

Jeremia 29: 11
Mijn plan met jullie staat vast – spreekt de HEER. Ik heb jullie geluk voor ogen, niet jullie ongeluk: ik zal je een hoopvolle toekomst geven.

Romeinen 8: 28
En wij weten dat voor wie God liefhebben, voor wie volgens zijn voornemen geroepen zijn, alles bijdraagt aan het goede.

God belooft ons Zijn liefde

Psalm 36: 6
HEER, hoog als de hemel is uw liefde, tot in de wolken reikt uw trouw.

Johannes 15: 9
Ik heb jullie liefgehad, zoals de Vader mij heeft liefgehad. Blijf in mijn liefde.

1 Korinthe 13:13

Ons resten geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de grootste daarvan is de liefde.