De missie van Kirsten is om cliënten te begeleiden naar vrede, vreugde en vrijheid in hun leven door innerlijk herstel en een groeiende relatie met God. Ze helpt mensen om zichzelf te zien zoals God ze ziet en hun bestemming te ontdekken.

Woorden hebben kracht en Kirsten spreekt waarheid in de levens van haar cliënten, zodat leugens van de vijand omver gehaald worden en cliënten af kunnen rekenen met oude gedachten- en gedragspatronen.

Kirsten gebruikt haar vaardigheden als psycholoog en de wijsheid die God haar geeft. Ze zet haar talenten in en investeert regelmatig om als persoon en als christen te groeien, zodat ze in het plan van God voor haar leven wandelt en anderen het beste van haarzelf kan geven.