Hoezo goede strijd?

Welke associaties heb jij bij goede strijd? Misschien heb je negatieve ervaringen met strijd, omdat het je weinig goeds heeft opgeleverd. Dus hoe kan het dan goed zijn?

Verandering kost moeite en energie
Als je in je huidige situatie problemen ervaart, dan zijn die meestal niet meteen opgelost. Het kost moeite en energie om te veranderen, kortom strijd. Als je met passende instrumenten aan je problemen werkt en je betrekt God erbij, dan heb je veel kans van slagen. Je strijdt dan een goede strijd. De goede strijd is een uitdrukking die Paulus drie keer in zijn brieven gebruikt, dit kun je hier lezen.

Samen op weg
Als christelijke psycholoog helpt Kirsten jou op weg naar herstel. Samen met haar ga je op weg naar meer vrede, vreugde en vrijheid in je leven. Daarin zoekt ze samen met jou naar wat God wil doen door het volbrachte werk van Jezus Christus. In Hem ligt de overwinning, waar je ook mee strijdt in je leven. Ga jij de uitdaging aan om de goede strijd te (blijven) strijden en vast te blijven houden aan je geloof?

Hoopvolle toekomst
God is altijd goed, Hij heeft een hoopvolle toekomst voor ons voor ogen. God zegt echter niet dat het altijd goed met ons zal gaan en in de Bijbel staat dat we strijd zullen ervaren en door stormen heen zullen gaan. Gelukkig belooft God dat we niet alleen hoeven worstelen, Hij leidt ons iedere dag. Hij wil jouw Trooster zijn. In Gods Woord staan veel beloften die je moed kunnen geven. Een aantal van deze beloften vind je als je hier klikt.

Ervaar je strijd in je leven? Verlang je naar hulp om die strijd te overwinnen? Blijf er niet alleen mee worstelen, maar neem contact op met Kirsten.