Bijbelteksten over Vreugde

Sefanja 3:17
De HEER, je God, zal in je midden zijn, hij is de held die je bevrijdt. Hij zal vol blijdschap zijn, verheugd over jou, in zijn liefde zal hij zwijgen, in zijn vreugde zal hij over je jubelen.

Psalm 16:11
U wijst mij de weg naar het leven: overvloedige vreugde in uw nabijheid, voor altijd een lieflijke plek aan uw zijde.

Psalm 118:24
Dit is de dag die de HEER heeft gemaakt, laten wij juichen en ons verheugen.

Jesaja 65: 18
Er zal alleen maar blijdschap zijn en groot gejuich om wat ik schep. Ik herschep Jeruzalem in een jubelende stad en schenk haar bevolking vreugde.

Nehemia 8:10
Ezra zei tegen hen: ‘… Wees niet bedroefd, want de vreugde die de HEER u geeft, is uw kracht.’

Romeinen 12:12
Wees verheugd door de hoop die u hebt, wees standvastig wanneer u tegenspoed ondervindt, en bid onophoudelijk.

Bijbelteksten over grenzen en rust

Jeremia 6:16
Dit zegt de HEER: Ga op de kruispunten staan, denk na, kijk naar de oude wegen. Welke weg leidt naar het goede? Sla die in, en vind rust…

Psalm 23: 1-3
De HEER is mijn herder, het ontbreekt mij aan niets. Hij laat mij rusten in groene weiden en voert mij naar vredig water. Hij geeft mij nieuwe kracht.

Prediker 3: 1, 4, 9, 12-13
Er is voor alle dingen een moment en voor alle dingen onder de hemel is een tijd. … Er is een tijd om te huilen en er is een tijd om te lachen. Er is een tijd om te treuren en er is een tijd om te dansen. … Wat voor nut heeft een mens van zijn gezwoeg? … Ik heb wel begrepen dat het ’t beste is voor een mens om blij te zijn en goede dingen te doen in het leven. Ik bedoel dit: als iemand eet en drinkt en van goede dingen geniet bij al zijn gezwoeg, dan heeft hij dat niet aan zichzelf te danken, maar is het een geschenk van God.

Mattheüs 6:25 en 33-34
Ik geef u deze raad: Maak u geen zorgen over eten, drinken en kleren. Uw leven is belangrijker dan het voedsel! En uw lichaam is belangrijker dan kleding! … Geef God en Zijn Koninkrijk de hoogste plaats in uw leven. Hij zal dan in alles voor u zorgen. Maak u geen zorgen voor de dag van morgen. Ook morgen zal God u weer geven wat u nodig hebt. Leef dus gewoon bij de dag.

Mattheüs 11: 28-30
Kom naar mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan, dan zal ik jullie rust geven. Neem mijn juk op je en leer van mij, want ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Dan zullen jullie werkelijk rust vinden, want mijn juk is zacht en mijn last is licht.

Galaten 6: 2 en 5
U moet elkaars moeilijkheden en problemen dragen, dan voldoet u aan de wet van Christus. … Ieder is zelf verantwoordelijk voor wat hij doet.

(de Bijbelteksten komen uit de NBV, Het Boek en de BasisBijbel)