Omdat ieder mens en ieder probleem uniek is, kiest Kirsten voor een behandeling die past binnen jouw behoefte. Daarbij is jouw inbreng erg belangrijk. Hoe lang het traject duurt, is in onderling overleg af te stemmen en ligt aan je hulpvraag, de aard van je probleem en de voortgang van je herstel.

Kennismaking
De behandeling begint met een kennismakingsgesprek waarin je kunt vertellen wie je bent en welke klachten je ervaart. Je zult wellicht direct al eerste inzichten krijgen. Dat lucht vaak erg op. Aan het einde van het gesprek maak je een nieuwe afspraak.

Vervolggesprekken
In het tweede gesprek is er ruimte om dieper in te gaan op jouw levensverhaal of de achtergrond van je klachten. Als je liever meteen aan de slag wilt, volgen praktische handvatten en de eerste stap van de behandeling.
Tijdens de gesprekken besteed je samen met Kirsten aandacht aan de wortel van het probleem. Daar vanuit werk je dan aan vaardigheden om sterker in het heden te staan en het verleden achter je te laten. Je bespreekt hoe je beter met de gevolgen van je verleden of een probleem om kunt gaan. Ook onderzoek je welke factoren meespelen in het standhouden van het probleem en hoe je hiermee kunt breken.

In praktijk brengen
Om blijvend resultaat te hebben, is het handig als je het geleerde thuis in praktijk brengt. Het kan helpen om dingen op te schrijven en/of te vertellen aan je partner of een andere naaste. Zo kun je de handvatten en inzichten je meer eigen maken. De vernieuwing van gedachten en gedrag is een proces dat energie en tijd kost.

Als deze werkwijze je aanspreekt, kun je contact met Kirsten opnemen. Bijvoorbeeld om een afspraak te maken voor een gratis kennismakingsgesprek.