Momenteel werkt Kirsten eraan om (gedeeltelijk) vergoed te gaan worden door Prolife en daarnaast ook andere zorgverzekeringen. Prolife vergoedde haar altijd maar heeft haar beleid aangepast. Februari/ maart 2018 hoopt zij het Keurmerk Christelijke Zorg te ontvangen en dan vergoed Prolife haar weer. Zij vergoeden in de aanvullende verzekering tot 250 euro voor small en medium polissen en 500 voor large en extra large. Wanneer je voor de vergoeding in aanmerking wilt komen, heb je een verwijsbrief nodig van je huisarts.

Voor andere zorgverzekeringen: iedere zorgverzekering heeft een ander beleid in het vergoeden van psychosociale hulp of hulp van basispsychologen. In ieder geval zul je aanvullend verzekerd moeten zijn en zal het binnen “alternatieve geneeswijzen” vallen. Je kunt navraag doen bij jouw zorgverzekering of zij de hulp bij Kirsten vergoeden. Kirsten gaat een traject in om via andere zorgverzekeringen beter vergoed te worden, hopelijk lukt dit in de loop van 2018.

Wanneer je navraag doet is het belangrijk om te vermelden dat Kirsten:

  • Geen GZ-psycholoog is en niet BIG geregistreerd;
  • Wel psycholoog NIP is en aangesloten bij het NIP en de CVPPP (Christelijke Vereniging voor Psychiaters, Psychologen en Psychiaters;
  • Niet onder BGGZ of SGGZ valt en niet binnen de basisverzekering wordt vergoed.

 

Meer informatie: